Szczególne kryteria i warunki używania posadzki

Podczas prac remontowych starych obiektów elementarne znaczenie mają następujące kryteria (ich pojawienie się, zaniechanie oraz intensywność zmian).

  • odporność na uszkodzenia mechaniczne (częstotliwość oddziaływania, jego intensywność, kierunek oddziaływania na posadzkę oraz zużycie materiału)
  • warunki/obciążenia cieplne (czas trwania, intensywność, cykle temperatur)
  • odporność na czynniki chemiczne (rodzaj, intensywność)
  • antypoślizgowość
  • odporność na ścieranie, zachowanie właściwości po czyszczeniu posadzki
  • standardy estetyczne
  • płaskość i nachylenie powierzchni, stopień tolerancji
  • wymagania specjalne: elektrostatyczność, warunki miejsca budowy, właściwości izolacyjne
  • inne czynniki

Innym, szczególnie ważnym, jest zagadnienie naprawy betonu. Równolegle do remontu powierzchni betonowej, można dzięki odpowiednim zabiegom wzmocnić (poprzez podwyższenie konstrukcji nośnej) całą budowę lub jej elementy.