Kryteria użytkowania posadzki

  • odporność na uszkodzenia mechaniczne (częstotliwość oddziaływania, jego intensywność i kierunek oraz zużycie materiału)
  • warunki/obciążenia cieplne (czas trwania, intensywność, cykle temperatur)
  • odporność na czynniki chemiczne (rodzaj, intensywność)
  • antypoślizgowość
  • odporność na ścieranie, zachowanie właściwości posadzki po czyszczeniu posadzki
  • standardy estetyczne
  • płaskość i nachylenie powierzchni, stopień tolerancji
  • wymagania specjalne: elektrostatyczność, warunki panujące na miejscu budowy, właściwości izolacyjne
  • inne czynniki

Przykłady chemicznych, termicznych i mechanicznych obciążeń podłoża