Ocena podłoża

Kluczem do właściwego wykonania remontu posadzki jest dokładna ocena podłoża.

Często jego techniczny stan z powodu zużycia i/oraz ubytków nie odpowiada ani aktualnym wymaganiom klienta ani przepisom bezpieczeństwa. Dopiero po dokładnym przygotowaniu i oczyszczeniu starego podłoża, złożonym procesie jego obróbki i w połączeniu z indywidualnie opracowanym projektem, może nastąpić rozpoczęcie prac i renowacja posadzki. Kryteria do rozpatrzenia.

  • analiza stanu podłoża i jego uszkodzenia
  • specyficzne właściwości materiałów budowlanych z których zostało wykonane podłoże (minerały, asfalt, ceramika, żywica, substraty)
  • efekty mechaniczno-dynamiczne (zużycie, pęknięcia, osiadanie, ubytki, dziury)
  • warunki konstrukcji całkowitej (uszczelnienie styku z podłożem, badania warstw pośrednich)
  • wiek konstrukcja podłogi (możliwość konwersji)
  • klasyfikacja możliwych pęknięć
  • zastosowanie fug (szczeliny, przerwy dylatacyjne)
  • płaskość i nachylenie