Ocena podłoża

  • rodzaj betonu i wylewki (skala wytrzymałości)
  • ogólny stan konstrukcji (izolacja styku uziemienia)
  • parametry podłoża/podbudowy posadzki
  • pęknięcia
  • sposób wypełnienia szczelin i przerw roboczych (powstałych w czasie różnych faz budowy)
  • sposoby mechanicznej lub chemicznej obróbki dodatkowej i uzupełniającej betonu (posypki utwardzające typu korodur, impregnacja, uzupełnianie ubytków)
  • płaskość i nachylenie powierzchni
  • rodzaj i receptura betonu (zapobieganie reakcji alkali-krzemionkowych i osmozie)
Różne pomiary