Powłoki dla powierzchni ochrony wody

Wg. niemieckiej Ustawy Wodnej (§ 19 l WHG), tylko niektórzy specjaliści mają prawo do realizacji określonych zleceń dotyczących budowy powierzchni zabezpieczających zbiorniki wodne.

Dynapox® GmbH posiada także (wydane przez niemieckie TÜV Industrie Service GmbH) odpowiednie akceptacje prawne do wykonywania takich projektów w zakładach, które mają do czynienia z materiałami i substancjami palnymi i niepalnymi (wg. zakresu niemieckiej ustawy TRbF 180/280):

  • powłoki zbiorników wykonanych z betonu zbrojonego (powłoka ochrona przeciw prze/wyciekom)
  • powłoki pojemników zbiorczych (pomieszczenia, wanny zbiorcze, kubły)
  • powłoki pojemników wykonanych z metalu
  • konserwacja i naprawa pojemników zbiorczych
  • uszczelnianie i fugowanie wypełniające pojemników stacji paliw