Organizacja miejsca budowy

Uwzględniając kryteria ekonomiczne, czas oraz koszty możliwe jest aby naprawa/budowa posadzki odbywała się równocześnie z pracą w zakładzie tak, aby nie narażać klienta na straty w produkcji lub czasowe. Kryteria, które o tym decydują to.

  • wielkość projektu budowy
  • czynniki zewnętrzne związane z pogodą na budowie
  • organizacja procesu budowy
  • możliwe współużytkowanie powierzchni budowlanej
  • termin zakończenia budowy posadzki