Organizacja miejsca budowy

  • ocena rozmiaru i etapów budowy
  • warunki pogodowe występujące na budowie
  • organizacja miejsca pracy na budowie
  • ewentualne możliwości jednoczesnego użytkowania pomieszczeń
  • terminy ukończenia prac budowlanych

Praca na budowie krok po kroku