Posadzki izolacyjne

Dynapox® GmbH zaprojektował własne rozwiązania i dysponuje systemem powłok izolacyjnych dla powierzchni narażonych na wysokie napięcie prądu (DPE 8.1.IS i 8.2.IS). Powłoki te wykorzystywane są do izolacji stalowych i betonowych konstrukcji w pobliżu linii wysokiego napięcia, takich jak: spód mostów, stropy podziemnych korytarzy, podpory

Powłoki izolacyjne oferują skuteczne i trwałe zabezpieczenie budynków i konstrukcji przed wysokim napięciem w przypadku jakiejkolwiek awarii, np. przy zerwaniu się linii sieci trakcyjnej.

Owy izolacyjny system firmy Dynapox® GmbH posiada odpowiednie certyfikaty i potwierdzone referencje.