Pomoc w planowaniu

Renowacja posadzek przemysłowych wymaga od początku szczególnie intensywnej analizy. Prace remontowe mają za zadanie fizyczne wzmocnienie posadzki ze względu na zmianę jej przeznaczenia lub użytkowania, ale także usunięcie uszkodzeń, powstałych w czasie jej eksploatacji. Przed opracowaniem oferty i sporządzeniem projektu naprawy najważniejsze i równocześnie najbardziej pracochłonne są badania podłoża posadzki.

Generalnie, o wyglądzie projektu i naprawy, decydują takie same kryteria jak przy przygotowywaniu całkiem nowego projektu budowlanego. Z uwzględnieniem oczywiście poszczególnych wyników analiz danego obiektu. Ważne kryteria.