Specjalistyczne posadzki dla przemysłu spożywczego

Bezpieczeństwo produkcji w połączeniu z wysoką wytrzymałością na oddziaływanie mechaniczne, jak również odporność chemiczna i termiczna to ważne wymagania dotyczące podłóg w przemyśle spożywczym.

Prócz tradycyjnych posadzek epoksydowych i tych opartych na systemie PMMA, w wielu przypadkach zdecydowanie skuteczniejsze są pokrycia podłogowe na bazie spoiwa cementu poliuretanowego z dodatkowymi, specjalnymi wypełniaczami. Takie systemy posadzkowe podczas utwardzania nie wydzielają zapachu i dzięki temu nie maja żadnego wpływu ani na zapach ani na smak produktów żywnościowych. Dlatego prace budowlane nie muszą przerywać produkcji w zakładzie.

W branży spożywczej doskonale sprawdza się zastosowanie antypoślizgowej powierzchni posadzki, która skutecznie chroni przed niebezpieczeństwem w miejscu pracy.

Oczywiście, wszystkie stosowane przez Dynapox® GmbH materiały budowlane spełniają wymagania i normy europejskie w zakresie higieny w branży przetwórstwa żywności.

Dynapox® GmbH jest zaangażowany od samego początku w produkcję i wprowadzenie na rynek produktów których używa w swoich pracach budowlanych. Dlatego, do każdego produktu używanego przez Dynapox® GmbH dostępne są niezbędne poświadczenia i referencje zapewniające jego najwyższą jakość.